Kampseminar

23. februar 2019.

Kampseminar fuldkontakt for juniorer og voksne.

Lørdag og søndag